SAMORZĄDOWY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIEKOSZOWIE

Rejestracja w Przychodni

Wielkość tekstu:

Wykaz dokumentów,
które mogą być dowodem ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia
(dla poszczególnych grup ubezpieczonych)
Tytuł ubezpieczenia Dokumenty ubezpieczenia
pracownik
- legitymacja ubezpieczeniowa, aktualnie potwierdzona przez zakład pracy,
- kserokopia druku zgłoszenia do ubezpieczenia aktualnie potwierdzona przez
zakład pracy + druk RMUA (raport miesięczny o składkach),
- aktualne zaświadczenie o dokonanym zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego
i opłacaniu składki zdrowotnej, wydane przez płatnika składki,
przedsiębiorca (działalność
gospodarcza)
- kserokopia druku zgłoszenia do ubezpieczenia +dowód wpłaty składki
zdrowotnej za ostatni miesiąc,
- legitymacja ubezpieczeniowa aktualnie potwierdzona przez płatnika składki lub
ZUS,
emeryt, rencista
- aktualny odcinek emerytury lub renty,
- waŜna legitymacja emeryta/rencisty (drugi człon numeru legitymacji nie moŜe
być wypełniony znakami : „- -” lecz musi mieć wpisany jeden
z numerów od 1 do 16 tj. oznaczenie nr oddziału Funduszu, do którego dokonano
zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego),

Licznik Odwiedzin

0599808
Dzisiaj
Wczoraj
Ten Tydzień
Zeszły Tydzień
W Tym Miesiącu
Poprzedni Miesiąc
Wszystkie Dni
92
266
610
597087
7443
9931
599808
Twoje IP: 18.207.108.182
Data i Godzina: 2021-01-27 07:38:40