SAMORZĄDOWY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIEKOSZOWIE

Archiwum

Podziękowanie

Podziękowanie

 

W imieniu pracowników Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Piekoszowie składam serdeczne podziękowania Panu Bartłomiejowi Nowakowi – Dyrektorowi NORDKALK Zakład w Miedziance za znaczące wsparcie finansowe, dzięki któremu zostały zakupione materiały i środki ochrony bezpośredniej pozwalające
na bezpieczne funkcjonowanie przychodni w jakże trudnych i ciężkich warunkach w dobie pandemii koronawirusa.

                                                          

                                                                                               Sławomir Sobański

                                                                                   Dyrektor SZ POZ w Piekoszowie

zasiłek opiekuńczy za 14 dni

Dla kogo dodatkowe 14 dni na czas opieki nad dzieckiem
w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka - klubu dziecięcego - przedszkola – szkoły?

Możesz otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy za 14 dni

nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat

bez wizyty w przychodni lekarskiej na podstawie oświadczenia

składanego pracodawcy lub do ZUS

Wzór druku. https://www.zus.pl

Po wykorzystaniu dodatkowego okresu zasiłkowego z powoduCOVID-19  można ubiegać się o zasiłek opiekuńczy nad zdrowym dzieckiem do lat 8 na podstawie druku ZAS-36 i druku Z-15A i jest to okres zasiłkowy do 60 dni .

Dziecko zdrowe 8-14 lat:

Pracownik sprawujący opiekę nad zdrowym dzieckiem w wieku 8-14 lat może wykorzystać 2 dni wolne z tytułu Kodeks Pracy lub sprawować opiekę nad dzieckiem w ramach urlopu wypoczynkowego.

BEZPŁATNE LEKI DLA PACJENTÓW 75+

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPŁATNYCH LEKÓW DLA PACJENTÓW 75+*

 

Od 1 września  wchodzi w życie lista bezpłatnych leków dla osób po 75 roku życia. Każda osoba, która ukończyła 75 rok życia nabywa uprawnienia w dniu swoich 75 urodzin, a recepta na bezpłatne leki może być wystawiona najwcześniej w tym dniu.

Recepty na bezpłatne leki mogą wystawiać wyłącznie:

  1. uprawnieni lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ);
  2. uprawnione pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;
  3. lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae.

Lekarze, którzy nie są uprawnieni do wystawiania pacjentom recept na bezpłatne leki, to m.in.:

  1. lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, którzy wystawiają recepty w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
  2. lekarze zatrudnieni lub wykonujący zawód u świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawa opieka zdrowotna, którzy nie posiadają statusu lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy o świadczeniach.

Recept tych nie będą więc wystawiać np. lekarze bez specjalizacji, którzy wspomagają działalność świadczeniodawcy, lub lekarze innych specjalizacji niż wymienione w art. 55 ust. 2a ustawy o świadczeniach zatrudnieni u świadczeniodawcy udzielającego świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna;

  1. lekarze podstawowej opieki zdrowotnej nie mogą wystawiać recept na bezpłatne leki pacjentom, którzy nie są przypisani ani do ich listy aktywnej, ani do listy aktywnej świadczeniodawcy, u którego są zatrudnieni lub wykonują zawód. Dotyczy to np. świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych seniorowi w podróży przez lekarza, który na co dzień nie opiekuje się nim w ramach POZ. Wyjątkiem od tej zasady jest wystawianie recept seniorom spoza listy aktywnej w ramach zastępstwa lekarza POZ (sytuacja omówiona poniżej).

Recepty na bezpłatne leki mogą być wystawiane seniorom przez uprawnionych lekarzy POZ, tylko w Przychodni do której Pacjent należy.

Bezpłatne leki przysługują uprawnionym pacjentom we wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją. Jeżeli lek jest refundowany we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, to jest w nich wszystkich bezpłatny dla pacjenta. Jeżeli natomiast lek jest refundowany w określonych wskazaniach, to jest bezpłatny dla seniorów tylko i wyłącznie w tych właśnie wskazaniach.

Jeśli pacjent przedstawi receptę oznaczoną w polu „kod uprawnień dodatkowych” symbolem S, farmaceuta ma obowiązek wydać przepisane na niej leki w wariancie finansowym, który jest najkorzystniejszy dla pacjenta. Czyli:

  1. leki przepisane jako refundowane, które znajdują się w wykazie bezpłatnych leków, są wydawane bezpłatnie;
  2. w przypadku zbiegu uprawnień dodatkowych leki są wydawane w najkorzystniejszym dla pacjenta wariancie finansowym.

Farmaceuta nie ma możliwości wpisania na recepcie kodu uprawnienia dodatkowego określonego symbolem S. Dlatego lekarz wystawiający receptę uprawnionemu seniorowi powinien koniecznie

pamiętać o wpisaniu w polu „kod uprawnień dodatkowych” symbolu S.

 

Podstawa prawna:

  1. art. 43a ust. 1 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.)
  2. art. 55 ust. 2a o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.)

 

*Informacja została opracowana na podstawie Komunikatu Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2016 r.

Licznik Odwiedzin

0959828
Dzisiaj
Wczoraj
Ten Tydzień
Zeszły Tydzień
W Tym Miesiącu
Poprzedni Miesiąc
Wszystkie Dni
29
248
1084
956578
29
8660
959828
Twoje IP: 18.206.13.203
Data i Godzina: 2023-12-01 02:38:58